HURAA!
desteany:

Nhặt chi con ốc vàngSóng xô vào tận bãiNhững điều gì dễ dãiCó bao giờ bền lâu…

desteany:

Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu…

giayvuong:

cute :3

giayvuong:

cute :3

tungjacob:

Finally, weekend

tungjacob:

Finally, weekend

tuithich:

Buddha at Ngyen Khag Taktsang Monastery

tuithich:

Buddha at Ngyen Khag Taktsang Monastery

ohsopictures:

 http://weheartit.com/entry/26065381

Things you find most on Tumblr summed up in one gif.

Things you find most on Tumblr summed up in one gif.

angelaenguyen:

what even is this cat
it looks like a particularly furry hamster

angelaenguyen:

what even is this cat

it looks like a particularly furry hamster